Om Oss

Vår affärsidé är att i samråd med vår uppdragsgivare utveckla och genomföra projekt. Vi har över 40 års erfarenhet av såväl byggande som fastighets utveckling och har stor erfarenhet från genomförda projekt som borgar för högsta kvalité i utredningar och genomförande.

Har en lång och gedigen bakgrund som byggare med 30 år i olika chefspositioner på NCC Construction AB.
Sedan 2008 VD och ägare av AB Bygg-Triangeln

Mobil: 070 – 631 72 40
E-post: [email protected]

Pär Löfvenius - VD

Ansvarar för administration och ekonomiMobil: 070 – 520 55 34
E-post: [email protected]

Piaa Stenbäck - Ekonomi

Undrar du något?